Ohlášky ze 4. neděle v mezidobí

  • Ve středu 1. 2. v 19:00 h. na jaktařské faře proběhne další katecheze.
  • Přijměte pozvání ke slavení svátku Hromnic. Naposled zazpíváme koledy a rozloučíme se s betlémem a vánoční výzdobou. Přineste si s sebou svíce – hromničky. V tento den, v pátek na svátek sv. Blažeje a pak i v neděli se bude udělovat svatoblažejské požehnání.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé návštěvy nemocných.
  • V pátek 3. 2. v 19:00 h. na jaktařské faře proběhne setkání dětí, které se připravují ke svátostem, spolu s jejich rodiči.
  • V sobotu 4. 2. proběhne úklid vánoční výzdoby. V Kateřinkách začne po ranní mši sv. okolo 8. h. V Jaktaři v 9:00 h. Moc prosíme, přijďte pomoci!
  • Příští neděle je první v měsíci, na jaktařské faře proběhne po mši sv. kavárna. Sbírka bude na druhou část revizí.
  • Od měsíce února bych rád začal společné přípravy na uzavření svátosti manželství. Pokud máte v okolí pár, který by měl zájem, ať se prosím ohlásí. Budu rád, když se přihlásí i ti, kteří spolu žijí pouze v civilním manželství a splatní si svůj svazek před Bohem. Zároveň připomínám, že během celého roku křtíme malé děti; můžete se tedy kdykoli přijít domluvit na udělení této svátosti.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 29. 1. do 5. 2. 2023