Vánoční hra dětí

Děti, které chodí do páteční scholičky, si spolu s dalšími dětmi pod vedením členů scholy připravily vánoční hru, kterou zahrály na Boží hod vánoční po jaktařské mši sv.

Foto: Miriam Šumníková