Ohlášky ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie

 • Velké Pán Bůh zaplať za připravené divadlo naší scholičky i koncert scholy Jaktaře s Neplachovicemi. Rovněž za sbírky na opravy kostelů i za dary pro farnosti!
 • Ve středu 4. 1. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
 • Ve čtvrtek 5. 1. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře další příprava dětí ke svátostem.
 • Jelikož je první pátek v měsíci, proběhnou obvyklé návštěvy nemocných, tentokrát spojené s žehnáním jejich bytů.
 • V pátek 6. 1. slavíme v celé církvi velikou slavnost Zjevení Páně (Tří králů). Podle tradice se bude světit voda spolu s křídou a kadidlem. Přijměte pozvání na tuto slavnost a vemte si s sebou vodu na posvěcení. Páteční půst odpadá!
 • Příští neděli 8. 1. proběhne po jaktařské mši sv. na faře kavárna.
  Jelikož musíme každý rok nechat udělat revize (plyn. kotlů, spalinových cest, hasících přístrojů, spotřebičů aj.), proběhne příští neděli sbírka na uhrazení těchto revizí.
 • Charita Opava prosí děti i dospělé, aby se přihlásili jako koledníci Tříkrálové sbírky. Podrobnosti jsou na plakátcích.
 • I letos chci všem farníkům nabídnout možnost tradičního novoročního svěcení domu nebo bytu, které může probíhat až do svátku Hromnic. Zapsat se můžete v sakristiích.
 • Milí bratři a sestry, přeji vám i vašim rodinám požehnaný rok 2023!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 1. 1. do 8. 1. 2023