Ohlášky ze svátku Křtu Páně

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na revize. Přijměte pozvání na kávu na faře po jaktařské mši sv.
  • Dnešním svátkem končí oficiálně vánoční doba. Velké Pán Bůh zaplať proto všem věřícím, kteří se svátků účastnili a zvláště těm, kteří jakkoli pomáhali! Atmosféra Vánoc se s námi ponese až do svátku Hromnic, nebudeme proto rušit vánoční výzdobu; ponechat si ji můžete i doma.
  • Tento týden vybírám několik dní své dovolené. Vyřizování úředních záležitostí prosím nechejte na další týden. Pohřeb můžeme rovněž domluvit na následující týden. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
  • Ve čtvrtek 12. 1. proběhne v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence.
  • V pátek bude mši sv. v 7:15 h. v kapli Církevní školy sv. Ludmily sloužit otec děkan Václav Koloničný. Všichni jste zváni k účasti.
  • Příští neděle je v pořadí třetí v měsíci, proběhne měsíční sbírka na opravy kostelů.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 8. 1. do 15. 1. 2023