Ohlášky z 5. neděle v mezidobí

  • Dnes je křížová cesta ke kapli sv. Anny, začíná v 15:00 před jaktařským kostelem.
  • Ve středu 29. 3. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou předvelikonoční návštěvy nemocných. Pokud máte v okolí některého křesťana, který už není schopen přicházet na mši sv., vyzvěte ho, aby se přihlásil.
  • V pátek 31. 3. večer začíná čtení Bible v průběhu 24 hodin v konkatedrále. Podrobnosti naleznete na plakátku.
  • V sobotu 1. 4. proběhne generální úklid kateřinského kostela před svátky. Prosím, přijďte pomoci! V 9:00 h. je na jaktařské faře příprava snoubenců. Odpoledne bude předvelikonoční zpověď v našich farnostech. V 13:30 h. ve Vlaštovičkách, v 14:00 h. v Jaktaři (budu zpovídat sám) a v 15:00 h. v Kateřinkách (zpovídá cizí zpovědník).
  • Příští nedělí vstoupíme do slavení Svatého týdne. Začínat mše sv. budeme před kostely, nezapomeňte vzít s sebou kočičiky. Po jaktařské mši sv. bude na faře kavárna. Vzadu máte zmenšené plakátky s pořadem velikonočních bohoslužeb, které si můžete rozebrat. Také se můžete napsat na adoraci v Božím hrobě na Bílou sobotu.
  • Pouť do Sloupu, která se uskuteční 27. 5., je už skoro zaplněná, případní zájemci se nahlaste co nejdříve. Prosím o zaplacení částky 450 Kč.
  • Je mnoho volných míst na pouť do Svaté země. Připomínám, že termín je 16. – 25. 10., cena: 28 900 Kč + 340 dolarů na vstupy, odlet a přílet z Katowic. Je nutné mít s sebou cestovní pas, který bude platit minimálně i 6 měsíců po příletu domů. Program visí na nástěnce. Přihlášení můžete vyplnit v sakristii vyžadované údaje.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 3. do 2. 4. 2023