Ohlášky ze 4. neděle postní

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na Diecézní centrum pro rodinu.
  • V pátek 24. 3. proběhne na jaktařské faře příprava dětí ke svátostem v 19:00 h.
  • Ze soboty na neděli se mění čas o hodinu napřed – 2:00 h. → 3:00 h.
  • Příští neděli bude tradiční křížová cesta ke kapli sv. Anny, kterou povede mládež děkanátu Opava. Začíná v 15:00 před jaktařským kostelem.
  • Letošní tuzemskou pouť našich farností bychom uskutečnili 27. května do mariánského poutního místa Sloup u Moravského krasu. Program je tradiční: mše sv., slovo k poutnímu místu, soukromé modlitby, adorace a možnost oběda. Pak následuje volný program s možností navštívit krásné sloupsko-šošůvské jeskyně. Přihlašovat se už můžete v sakristiích; cena je 450 Kč. Je třeba uvést, zda chcete jít do jeskyní či nikoli, ať můžeme dopředu objednat prohlídku (je možná 1 h. či 2 h.). Jelikož chceme tuto pouť pojmout i jako poděkování za dar 1. sv. přijímání, děti, které k němu letos přistoupily, budou mít prohlídku jeskyní zdarma jako dárek. Pokud se rodiny rozhodnou pro dopravu osobním automobilem, jsou srdečně vítány na programu pouti.
  • Konečně přišly podrobnosti k plánované pouti do Svaté země. Termín je 16. – 25. 10., cena: 28 900 Kč + 340 dolarů na vstupy. Poletíme z Katowic a tam se i vrátíme. Je nutné mít s sebou cestovní pas, který bude platit minimálně i 6 měsíců po příletu domů. Program visí na nástěnce. Údaje, které se zapisují v sakristii: jméno, příjmení, datum narození, adresa vč. PSČ, číslo cestovního pasu a přesné datum, do kdy je platný, e-mail, mobil. Je třeba také uvést, kdo bude, s kým na pokoji; pokoje jsou po dvou či třech. Po uvedení těchto údajů se vám ozve cestovní agentura s návrhem smlouvy a je nutné zaplatit zálohu 10 000 Kč.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 3. do 26. 3. 2023