Ohlášky z Květné neděle

  • Pán Bůh zaplať za úklid a přípravu kostelů na velikonoční svátky i za umytí oken na faře!
  • Dnešním dnem, Květnou nedělí, vstupujeme do slavení Svatého týdne. Přijměte pozvání po jaktařské mši sv. na kávu na faře. Dnes odpoledne od 14:00 do 17:00 h. bude zpovídat v konkatedrále více zpovědníků. Vzadu máte zmenšené plakátky s pořadem velikonočních bohoslužeb, které si můžete rozebrat. Také se můžete napsat na adoraci v Božím hrobě na Bílou sobotu.
  • Ve středu 5. 4. bude poslední standartní možnost se vyzpovídat před svátky. Pokud někdo z mimořádných důvodů (nemoc, zahraničí) bude potřebovat zpověď jindy, můžeme se domluvit individuálně.
  • Na Zelený čtvrtek si připomínáme ustanovení svátostí Eucharistie a kněžství. Po mších sv. se zúčastněme adorace v Getsemanské zahradě. Bude se vybírat Postní almužna, kterou jsme střádali celou postní dobu z ušetřených peněz, na pomoc lidem postiženým válečným konfliktem.
  • Na Velký pátek proběhnou poslední křížové cesty a velkopáteční obřady. Celý den je dnem přísného postu od masa a jednodenního nasycení. Proběhne celosvětová sbírka na opravu chrámů ve Svaté zemi.
  • Na Bílou sobotu církev dlí na modlitbách u Božího hrobu, adorace bude v obou farnostech od 9:00 do 15:00 h. Při vigiliích přijmou křest čtyři katechumeni a všichni obnovíme křestní slib, vemte proto s sebou svíce.
  • Příští neděli slavíme slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční. Při mších sv. se budou světit velikonoční pokrmy. Sbírka této neděle a velikonoční vigilie je měsíční sbírkou na opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 4. do 9. 4. 2023