Ohlášky z 10. neděle v mezidobí

  • Velké Pán Bůh zaplať za svatodušní vaječinu i přípravu a oslavu Božího těla, rovněž za dnešní sbírku na diecézní mzdový fond!
  • Dnešní nedělí končí potravinová sbírka na pomoc ukrajinským rodinám. Ve středu organizátoři sbírky sesbírané odvezou. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc!
  • Ve středu 14. 6. v 19:00 h. proběhne další katecheze na jaktařské faře.
  • Církevní základní škola sv. Ludmily zve na Zahradní slavnost, která proběhne ve čtvrtek 15. 6. od 15:00 h.
  • Charita Opava zve na Sluníčkové odpoledne v pátek 16. 6. v jejich areálu na ul. Přemyslovců. Zahájení je v 14:30 h.
  • V pátek 16. 6. uzavřou ve farním kostele v Kateřinkách církevní sňatek Michal Krčmařík a Jana Špaková.
  • Příští neděle je třetí v měsíci, proběhne tedy měsíční sbírka na opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 6. do 18. 6. 2023