Ohlášky z 15. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy!
  • Tento týden pokračuje dovolená duchovního správce. Vyřizování úředních záležitostí prosím nechejte pozdější dobu. V případě zaopatření nemocného nebo domluvy pohřbu se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
  • V sobotu 22. 7. uzavřou v jaktařském farním kostele církevní manželství Filip Mocek a Miroslava Farská.
  • V sobotu 22. 7. proběhne tradiční pouť na sv. Anně mezi Jaktaří, Slavkovem a Zlatníky v 15:00 h. Celebrantem bude nový diecézní biskup Mons. Martin David.
  • Příští neděli 23. 7. při blížící se památce sv. Kryštofa proběhne po obou mších sv. svěcení aut a dalších dopravních prostředků.
  • Ve dnech 31. 7. – 4. 8. proběhne tradiční příměstský tábor na faře v Jaktaři. Přihlášky naleznete vzadu v kostelích. Další informace jsou na plakátcích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 16. 7. do 23. 7. 2023