Ohlášky z 32. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za společné prožití dušičkového času, za všechny modlitby a pobožnosti!
  • Tento týden budu mít exercicie. Vyřizování úředních záležitostí bude možné v dalším týdnu. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
  • V pátek v jaktařském farním kostele uzavřou církevní sňatek Ondřej Blažek a Kateřina Kaniová.
  • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy kostelů. Sbírka na katolická média bude až o týden později.
  • Zapisujeme intence na první pololetí roku 2024.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 12. 11. do 19. 11. 2023