Ohlášky z 33. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy!
  • Ve středu 22. 11. na jaktařské faře a v pátek 24. 11. na kateřinské faře budou přípravy na svátost biřmování v 18:30 h.
  • Ve čtvrtek 23. 11. proběhne v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence.
  • Ve čtvrtek 23. 11. bude v 18:30 h. pastorační schůzka na jaktařské faře, kde naplánujeme další měsíce ve farnosti. Kdo chce přiložit ruku k dílu, je co nejsrdečněji zván!
  • V sobotu 25. 11. v 10:00 h. pořádá OKO komentovanou prohlídku farního kostela v Kateřinkách. Všichni jsou srdečně zváni!
  • Příští neděli proběhne v našich farnostech sbírka na média.
  • Od dnešní neděle 19. do soboty 25. 11. probíhá Týden modliteb za mládež. Od pátku 24. do neděle 26. 11. se uskuteční ve Fulneku setkání mládeže s o. biskupem Martinem.
  • Církevní škola sv. Ludmily opět nabízí výrobu adventního věnce, kterým podpoříte dítě, které škola adoptovala na dálku. Cena jednoho věnce bude kvůli podpoře adopce v rozmezí 400–450 Kč. Kdo by měl zájem, napište se do příští neděle na papír vzadu v kostele.
  • Zapisujeme intence na první pololetí roku 2024; využijte prosím příležitosti zapsat mši sv., jelikož se úmysly plní.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 11. do 26. 11. 2023