Ohlášky ze slavnosti Ježíše Krista Krále

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na média!
  • Už dnes večer v 17:30 h. můžete v České televizi sledovat první adventní koncert, který je na podporu diecézního Centra pro rodinu a sociální péči. Centrum pro rodinu vám za vaši podporu už teď děkuje!
  • Jelikož je letošní advent nejkratší, proběhnou již tento týden – ve čtvrtek a v pátek – předvánoční návštěvy našich nemocných. Víte-li o někom, kdo se už nemůže účastnit bohoslužeb pro stáří či nemoc, přesvědčte jej prosím, aby přijal svátosti.
  • V pátek po mši sv. v Kateřinkách bude punč. Jste srdečně zváni!
  • Příští neděli vstoupíme do nového liturgického roku a budeme jako každý rok žehnat adventní věnce. Po mši sv. v Jaktaři bude farní kavárna.
  • Církevní škola sv. Ludmily opět nabízí výrobu adventního věnce, kterým podpoříte dítě, které škola adoptovala na dálku. Cena jednoho věnce bude kvůli podpoře adopce v rozmezí 400–450 Kč. Kdo by měl zájem, napište se ještě dnes na papír vzadu v kostele!
  • Zapisujeme intence na první pololetí roku 2024; využijte prosím příležitosti zapsat mši sv., jelikož se úmysly plní.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 11. do 3. 12. 2023