Ohlášky z 1. neděle adventní

  • Dnes je po mši sv. v Jaktaři farní kavárna. Jste zváni!
  • Vstupujeme do krásné doby adventní. Děti i dospělí jsou zváni k adventnímu snažení. Podrobnosti zazní. Každou mši sv. v týdnu mimo slavnosti budeme začínat vzadu pod kůrem s rozžatými svícemi.
  • Ve středu 6. 12. v 18:30 h. bude na jaktařské faře další příprava k biřmování. V pátek 8. 12. proběhne příprava na kateřinské faře kvůli slavnosti Panny Marie bezprostředně po mši sv.!
  • Příští neděli budeme mít vzácnou návštěvu.
  • Na konci roku se na vás obracím s prosbou o dar na naše kostely. Farnost vám ráda vystaví potvrzení o daru a můžete tak nejen pomoci farnosti, ale zároveň vám sníží základ daně. Velké Pán Bůh zaplať za každou takovou pomoc farnosti! Každý měsíc je sloužena mše sv. za dobrodince.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 3. 12. do 10. 12. 2023