Ohlášky z 2. neděle adventní

  • Prožíváme krásnou dobu adventní. Děti i dospělí jsou zváni k adventnímu snažení. Každá všední mše sv. začíná vzadu pod kůrem s rozžatými svícemi.
  • V sobotu 16. 12. se budou stavět a strojit stromky v Kateřinkách po ranní mši sv. a pak bude následovat předvánoční úklid. Moc prosíme všechny farníky o pomoc!
  • V sobotu 16. 12. také proběhne předvánoční zpověď v obou farnostech. V Jaktaři od 13:00 do 14:00 h. (zpovídá farář), v Kateřinkách od 14:00 do 15:00 h. (zpovídá cizí zpovědník). Vyzpovídejme se všichni před svátky!
  • V sobotu 16. 12. jste srdečně zváni na koncert bývalých i současných členů sboru školy Ilji Hurníka v 16:00 h. v jaktařském kostele!
  • Příští neděle je třetí v měsíci, proběhne měsíční sbírka na opravy.
  • Na konci roku se na vás obracím s prosbou o dar na naše kostely. Farnost vám ráda vystaví potvrzení o daru a můžete tak nejen pomoci farnosti, ale zároveň vám sníží základ daně. Velké Pán Bůh zaplať za každou takovou pomoc farnosti! Každý měsíc je sloužena mše sv. za dobrodince.
  • Charita hledá nové koledníky, kteří by pomohli s Tříkrálovou sbírkou. Podrobnosti jsou na plakátku.
  • Od 17. 12. do 7. 1. bude probíhat výstava betlémů na Orlovně ve Slavkově. Podrobnosti na plakátku.
  • Ples opavských farností bude 27. 1. od 19:00 h. v Lidovém domě. Předprodej vstupenek začíná v pondělí v Karmelitánském knihkupectví. Podrobnosti na plakátku.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 10. 12. do 17. 12. 2023