Ohlášky z 14. neděle v mezidobí

  • Velké Pán Bůh zaplať za účast na všech poutích v posledních dnech (Jaktař, Milostovice, Vlaštovičky – Dům CM) i za veškerou pomoc a účast na farním dnu!
  • Tento týden budu mít dovolenou. Vyřizování úředních záležitostí bude možné na konci července. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
  • Ve čtvrtek 11. 7. bude v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence (mše sv. o dva týdny později).
  • Zveme děti na příměstský tábor, který letos proběhne v termínu 5. – 9. srpna na jaktařské faře. Podrobnosti jsou na plakátcích a přihlášky jsou vzadu v kostele.
  • Ještě jednou přeji všem farníkům požehnaný čas prázdnin a dovolených. Prosím pamatujte na sv. zpověď před cestováním a také na osobní modlitbu i nedělní mši sv. během dovolené!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 7. do 14. 7. 2024