Farní den

I letos proběhl tradiční Farní den poslední neděli školního roku. Tentokrát v duchu volby povolání. Na různých stanovištích si děti mohly vyzkoušet své dovednosti, jako například psaní oběma rukama, pusou a nohou, dále skákání v pytlích, paměť, obratnost při prolézání pavučinou z lana a spoustu dalšího.

Potom se slova ujala mládež, která už něco o svých dovednostech ví a povolání už vybrané skoro má. Každý formou krátké říkanky a pohybu představil to své. A protože jsme jeden celek, říkanky na sebe navazovaly a pohyby byly sladěné. I když nevím, nakolik se tyto sny vyplní.

Pro dospělé bylo připravené posezení a občerstvení, na kterém se podílela celá farnost.

I přes nepřízeň počasí se farní den povedl a myslím si, že si z něj každý něco odnesl, ať už vizi do budoucna, nebo dobrý pocit.

Barča Mludková