Farní ohlášky – svátek Povýšení sv. kříže

Pondělí 15.9. – Památka PM Bolestné
Úterý 16.9. – Památka sv. Ludmily, mučednice
Sobota 20.9. – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
Neděle 21.9. – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí bude od 17.00 do 18.00 hod. vystavená NS a možnost sv. smíření v kapli ve Vlaštovičkách.
  • Ve středu se večerní mše svatá výjimečně posouvá na 18.00 hod.
  • Ve čtvrtek bude od 17.00 do 18.00 hod. vystavená NS a možnost sv. smíření v kapli v Milostovicích.
  • Ve čtvrtek budou hovory o víře od 18.45 hod. na faře.
  • Sobotní mše svatá je v 18:00 hod. ve Vlaštovičkách.
  • Biřmovanci budou mít první setkání v sobotu 20. září v 19.00 hod. na faře.

Tento týden od čtvrtka začne výuka náboženství na faře.
ČTVRTEK: 14:00 – 14:45 hod. pro 4. – 5. třídu; 1. – 2. třída
15:00 – 15:45 hod. pro 6. – 7. třídu
PÁTEK: 14: 30 – 15:15 hod. pro 3. třídu