Farní ohlášky – 25. neděle v mezidobí

Úterý 23.9. – Památka sv. Pia z Pietralciny, kněze
Sobota 27.9. – Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Neděle 28.9. – SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA

Příští neděli je sbírka na opravu kostela.

  • V pondělí nebude večerní mše svatá ve Vlaštovičkách.
  • Ve čtvrtek bude PŘÍMLUVNÁ MODLITBA od 19.00–20.00 hod. v kostele, po ni možnost sv. smíření.
  • Sobotní mše svatá je v 18:00 hod. ve Milostovicích.
  • Od příští neděle budeme mít možnost si zakupovat knihy v našem kostele (kalendáře, atd.)