Farní ohlášky – 28. neděle v mezidobí

Středa – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Čtvrtek – Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hl. patronky Slezska
Pátek – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Sobota – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Neděle 19.10. – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Misijní neděle

• Příští neděli je sbírka na misie
• Ve čtvrtek nebude večerní mše svatá v Milostovicích, ale v Jaktaři, protože je slavnost sv. Hedviky v 17:30 hod.
• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: Ospravedlnění skrze víru.
• Všem, kteří byli na společné farní pouti rodin na Cvilíně, bych chtěl moc poděkovat. Myslím, že to naše rodiny moc potřebují a těším se, že za rok se tam zase sejdeme.
• Sobotní mše svatá je v 18:00 hod. ve Vlaštovičkách.
• V sobotu na faře v 19:00 hod. se sejdou biřmovanci.
• Příští neděli je misijní neděle, takže se bude prodávat misijní koláč a také v zákristii si můžete zakoupit misijní kalendář.
• Dnes proběhne sčítání lidí v kostele. Prosím vezměte si lístek a společně zatrhneme vše potřebné. Věnujte mi nyní pozornost