Farní ohlášky – 27. neděle v mezidobí

Úterý 7.10. – Památka Panny Marie Růžencové
Neděle 12.10. – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• Dnes je výměna růžencových lístků
• Ve čtvrtek bude PŘÍMLUVNÁ MODLITBA od 19.00 – 20.00 hod v kostele.
• V sobotu 11. 10. máme pouť rodin na Cvilíně. V 10.30 hod. začne modlitba růžence a v 11.00 hod. mše svatá. Doprava každý po vlastní ose, pokud by někdo ze starších chtěl vzít, tak se nahlaste v zákristii.

• Sobotní mše svatá je v 18:00 hod. v Milostovicích (myslivecká).

• Od příští neděle budeme mít možnost si zakupovat knihy v našem kostele (kalendáře, atd.)

• Biskupský synod proběhne od 5. – 19. října na téma: Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace. Dnes papež vybízí k modlitbě za synodu.

• Vzadu v kostele jsou tiskoviny (Duha, nezbeda, in), prosím, rozeberte si to.

• Příští týden jsou komunální volby, nenechme se odradit a pojďme volit. A také bude sčítání věřících v kostele, které probíhá co 5 let.