Modlitby otců

Na naší krásné faře se 4. listopadu sešli otcové z naší farnosti i hosté nejenom z Opavy k první modlitbě otců. Je to krátké setkání předem strukturované, díky němuž se mohou cíleně a soustředěně modlit otcové za ty, jenž jsou jim zvláště svěřeni.

Tato modlitba je opakovaná v dohodnutých termínech (prozatím se budeme snažit o čtrnáctidenní interval) a čase (prozatím 19:00) a je možná díky laskavému svolení našeho duchovního správce otce Petra přímo ve farní kapli.

Druhé setkání je naplánováno na 25. listopadu v 19:00 ve farní kapli.

Bližší informace na telefonu 731953961.