SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Pondělí 24.11. – Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů mučedníků
Neděle 30.11. - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – B

• Mše svaté ve čtvrtek večer v Milostovicích nebude, ale ráno v 7.00 hod,
• Ve čtvrtek nebudou HOVORY O VÍŘE, protože na biskupství bude přednáška o financování církve pro kněze a zástupce ekonomických rad farností od 17.00 – 19.00 hod.
• Výuka náboženství probíhá jako obvykle.

• V sobotu bude ministrantská schůzka v 9.15 hod. na faře. Večer v 1°9.00 hod. bude setkání biřmovanců na faře.
• Sobotní mše svatá večerní bude ve Vlaštovičkách v 18.00 hod. (žehnání věnců).
• Dobrovolné sdružení charita klub sv. Anežky pořádá adventní obnovu na církevní škole 29.11. Více najdete na plakátku.
• Při nedělních mši svatých budeme žehnat adventní věnce, tak si můžete přinést. Budou se umísťovat pod obětní stůl.
• RORÁTY: v naší farnosti budou vždy ve čtvrtek v 6.30 hod. a v sobotu v 7.00 hod. se snídaní, budou spíše zaměřené pro děti.
• Prosíme maminky, aby v zákristii přihlásili své děti na mikulášskou besídku, která proběhne 6.12. na faře v 15.30 hod.
• Srdečně zveme farníky na posezení ve farní kavárně na faře po mši svaté v 9.30 hod. – nespěchejte nic vám neuteče.