Výsledky sčítání farnosti

Celkem odevzdalo lístek 215 lidí, z toho bylo 42 % mužů a 58 % žen. Dále 37 % farníků uvedlo, že jsou výdělečně činní a 63 % uvedlo opak. Následují věkové pyramidy s rozdělením podle pohlaví a výdělečné činnosti.