Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Pondělí – Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitelé církve
Úterý – Památka sv. Martina, biskupa
Středa – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Čtvrtek - Památka sv. Anežky České, panny
Neděle – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve středu po večerní mši svaté v 18.30 hod. bude pastorační rada.
  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na téma: Kristovo vzkříšení je pro nás pramenem naděje v 18.45 hod. na faře.
  • Sobotní večerní mše svatá je v 18.00 hod. ve Vlaštovičkách.
    V sobotu je další setkání biřmovanců od 19.00 hod. na faře.