1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Středa 3.12. – Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Sobota 6.12. – Památka sv. Mikuláše, biskupa
Neděle 7.12. – 2. adventní neděle

• Je možné si psát intence na první pololetí roku 2015.
• V pondělí bude ráno mše svatá v 7.00 hod. v Jarkovicích, místo večerní.
• Ve čtvrtek a v pátek budu navštěvovat nemocné.

• Ve čtvrtek bud PŘÍMLUVNÁ MODLITBA na faře od 19.00–20.00 hod.
• Ranní rorátní mše svaté jsou zaměřené pro děti a budou vždy ve čtvrtek (5. 12.) od 6.30 hod. a v sobotu od 7.00 hod. se snídaní na faře.
• Sobotní večerní mše svatá bude ve Milostovicích v 18.00 hod.
• Mikuláška besídka se uskuteční v sobotu 6. 12. v 15.30 hod. na faře. Prosím rodiče, kdyby mohli přihlásit své dítě v zákristii.