2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

Úterý – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Neděle 11.1. – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

• V pondělí bude ráno mše svatá v 7.00 hod. v Jarkovicích.
• V úterý o slavnosti Zjevení Páně bude ve farním kostele mše svatá v 17.30 hod. Budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu (zlato).
• Tento týden začíná výuka náboženství.

• Ve čtvrtek a v pátek budu navštěvovat nemocné jako obvykle.
• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: „Osvobození od hříchu.“
• V sobotu bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA na faře v 9.15 hod.
• V sobotu v 19.00 hod. bude setkání BIŘMOVANCŮ.
• Sobotní večerní mše svatá bude ve Vlaštovičkách v 18.00 hod.
• Tříkrálová sbírka: od 1. – 13. ledna probíhá již tradiční tříkrálová sbírka. V pondělí 5. ledna v 15.00 hod. proběhne průvod od sv. Vojtěcha na Dolní náměstí, kde bude divadelní představení a požehnání koledníkům.