SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Sobota – Památka sv. Antonína, opata
Neděle 18.1. – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• Ve středu bude první setkání KATECHUMENŮ (zájemců o křest) v 16:30 hod. na faře.
• Ve čtvrtek bude PŘÍMLUVNÁ MODLITBA od 19:00 hod. na faře.
• Sobotní večerní mše svatá bude ve Milostovicích v 18.00 hod.

• Zápis do první třídy v církevní škole proběhne v pátek 16.1. od 14.00 – 18.00 hod. a v sobotu 17.1. od 8.00 – 11.00 hod. v Jaktaři.

• Klube sv Anežky – dobrovolné sdružení charita Opava: pořádá v úterý 20.1. u Minoritů přednášku na téma: „Evangelium pro rodinu naší doby,“ (průběh, otazníky a hledání biskupské synody o rodině), která proběhne v 16.00 hod. Přednese P. ThLic Petr Smolek.