1. NEDĚLE POSTNÍ

Neděle – 2. NEDĚLE POSTNÍ

• V pondělí bude v Jarkovicích vystavená NS k adoraci od 17.00 hod. a zároveň možnost sv. smíření.
• Ve středu bude PASTORAČNÍ RADA od 18.30 hod. na faře. Všichni farníci jsou zváni.
• Ve čtvrtek bude v Milostovicích vystavená NS k adoraci od 17.00 hod. a zároveň možnost sv. smíření.

• Ve čtvrtek bud PŘÍMLUVNÁ MODLITBA na faře od 19.00 hod.
• Sobotní večerní mše svatá bude ve Milostovicích v 18.00 hod.
• Postní snažení: Dospělí – GOLGOTA
• Postní ALMUŽNA: Výtěžek postního snažení bychom směřovali na zakoupení auta pro postižené z charitního střediska mraveneček, které jim bylo odcizené. V zadu bude pokladnička, do které můžete přispívat svou postní almužnou.
• Tento pátek povede křížovou cestu MLÁDEŽ. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.