6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Popeleční středa
Neděle – 1. NEDĚLE POSTNÍ

• Ve středu začíná postní doba, bude se udělovat popelec. Tento den je den přísného postu od masa a újmy – jednou dosyta se najíst.
• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE v 18.45 hod. na faře. Téma: KŘESŤANSKÁ LÁSKA.
• Každý pátek budou v naší farnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v 17.00 hod. Také v pondělí a ve čtvrtek se budeme modlit křížovou cestu před mši svatou od 17.20 hod v Jarkovicích a v Milostovicích.

• Výuka náboženství bude probíhat jako obvykle.
• Sobotní večerní mše svatá bude ve Vlaštovičkách v 18.00 hod.
• V sobotu v 19.00 hod. na faře je setkání s biřmovanci.
• V pátek 20.2. v opavském kině se bude hrát film: OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE v 17.00 hod. O působení o. Mariána Kuffy, cena lístků 85 Kč.