4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek Uvedení Páně do chrámu
Úterý – Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Čtvrtek – Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Pátek – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Sobota – Sobotní památka PM
Neděle – 5. neděle v mezidobí

• V pondělí bude ve farním kostele večerní mše svatá v 17.30 hod., protože je svátek Uvedení Páně do chrámu, přineste si sebou svíčky, kterou budou požehnány.
• Setkání rodičů prvokomunikantů se uskuteční ve středu 4. 2. v 19.30 hod.

• Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE od 18.45 hod. na faře. Téma: Modlitba „v Duchu“.
• V sobotu bude ráno mše svatá k PM v 7.00 hod. a na úmysly farníků.
• Sobotní večerní mše svatá bude ve Vlaštovičkách v 18.00 hod.
• V sobotu večer v 19.00 hod. bude setkání s biřmovanci.

• ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI ZA KONKRÉTNÍ RODINY: Na první pátek se budeme společně modlit za tyto rodiny:
- Hanušovi st., Kirschnerovi, Valyovi, Galdiovi, Fričovi, Zavácká
Společně budeme rodinám vyprošovat potřebné dary pro jejich rodinný život.