2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Sobota – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Neděle 25.1. – 3. neděle v mezidobí

• Příští neděli bude sbírka na opravu našeho kostela.
• Tento týden začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, prosím pamatujme ve svých modlitbách.
• V pondělí bude adorace ve Vlaštovičkách od 17.00 hod s možnosti sv. smíření.

• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE v 18.45 hod. na faře. Téma: „Duch svatý původce nové smlouvy.“
• Ve čtvrtek bude adorace v Milostovicích od 17.00 hod s možnosti sv. smíření.
• Sobotní večerní mše svatá bude ve Vlaštovičkách v 18.00 hod.
• V sobotu bude setkání s biřmovanci v 19.00 hod. na faře.
Klub sv. Anežky – dobrovolné sdružení charita Opava: pořádá v úterý 20.1. u Minoritů, přednášku na téma: „Evangelium pro rodinu naší doby,“ (průběh, otazníky a hledání biskupské synody o rodině), která proběhne v 16.00 hod., přednese P. ThLic Petr Smolek.