5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Scholastiky, panny
Neděle – 6. neděle v mezidobí

• Příští neděli po mši svaté v 9.30 hod. jsou farníci zvání na kávu a něco dobrého. Farní kavárna volá!!!
• Tento týden jsou jarní prázdniny, proto není výuka náboženství.
• Ve čtvrtek nebude večerní mše svatá v Milostovicích, neboť jsme s mladými na horách.

• Také nebude PŘÍMLUVNÁ MODLITBA ve čtvrtek.
• Děkuji všem, kteří přišli na adoraci, že jsme se mohli společně modlit za jednotlivé rodiny.
• Sobotní večerní mše svatá bude ve Milostovicích v 18.00 hod.