2. NEDĚLE POSTNÍ

Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

• Tento týden je první týden v měsíci proto budu navštěvovat nemocné ve čtvrtek a v pátek dopoledne.
• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře od 18.45 hod. Téma: Křesťanská pokora.
• Tento pátek povedou křížovou cestu DĚTI. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.
• V pátek (1. pátek) po mši svaté budu společná adorace a budeme se tentokrát přimlouvat za konkrétní rodiny.

• V sobotu ráno v 7.00 hod. bude mše svatá na vaše úmysly s prosbou o přímluvu k PM. Sobotní večerní mše svatá bude ve Vlaštovičkách v 18.00 hod. v 19.00 je setkání s biřmovanci.

• Postní snažení: Dospělí – GOLGOTA. Dospělí pokud vyplnili postní předsevzetí tak mohou zapíchnou křížek do golgoty a dnes dostanou nové.
• Postní ALMUŽNA: Výtěžek postního snažení bychom darovali na opravu auta pro postižené z charitního střediska mraveneček, které jim bylo odcizené. V zadu bude pokladnička, do které můžete přispívat svou postní almužnou.
24 HODIN PRO PÁNA: papež František vyhlásil adoraci ve dnech 13. – 14. března, abychom se společně ve farnosti modlili, abychom nebyli lhostejní, k dění ve světě a tak posvěcovali svůj život, naše rodiny, farnosti a obětovali se v pomoci, těm kteří trpí. V zadu bude papír, na který se může psát jako stráž, bude to rozdělené po hodině. Začneme v kostele v 16:30 – 20.00 a poté to bude pokračovat přes noc na faře v kapli sv. Jana Sarkandra do 16.30 hod.