3. NEDĚLE POSTNÍ

Pátek – VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
Neděle – 4. NEDĚLE POSTNÍ

• Ve čtvrtek nebude PŘÍMLUVNÁ MODLITBA.
• Tento pátek povedou křížovou cestu RODINY. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.

• 24 HODIN PRO PÁNA: papež František vyhlásil adoraci ve dnech 13. – 14. března, abychom se společně ve farnosti modlili, abychom nebyli lhostejní, k dění ve světě a tak posvěcovali svůj život, naše rodiny, farnosti a obětovali se v pomoci, těm kteří trpí. V zadu bude papír, na který se může psát jako stráž, bude to rozdělené po hodině. Začneme v kostele v 16:30 – 20.00 a poté to bude pokračovat přes noc na faře v kapli sv. Jana Sarkadra do 16.30 hod. Pište se na papír v zadu kostela..

• Sobotní večerní mše svatá bude v Milostovicích v 18.00 hod.

• Postní snažení: Dospělí – GOLGOTA. Dospělí pokud vyplnili postní předsevzetí tak mohou zapíchnou křížek do Golgoty a dnes dostanou nové.
• Postní ALMUŽNA: Výtěžek postního snažení bychom darovali na opravu auta pro postižené z charitního střediska mraveneček, které jim bylo odcizené. V zadu bude pokladnička, do které můžete přispívat svou postní almužnou.

• 24. března v úterý v naší farnosti proběhne biskupská vizitace.

• Příští neděli vyjde farní zpravodaj JARO.