24 HODIN PRO PÁNA

24 hodin pro Pána je název iniciativy, která vznikla na podnět papeže Františka. Po celém světě budou od pátku 13. do soboty 14. března otevřeny některé kostely, jež nabídnou možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem. Podle papeže tak má vzniknout nová tradice, která proběhne každoročně před 4. nedělí v postním období. V naší farnosti bude probíhat adorace – abychom se společně modlili a nebyli lhostejní k dění ve světě, a tak posvěcovali svůj život, naše rodiny a farnosti, a snažili se obětovat pro ty, kteří trpí.

Adorace před Nejsvětější Svátostí začne v 16.30 ve farním kostele, kde bude probíhat do 20.00
– od 20.00 bude adorace pokračovat celou noc do 9. hodiny ranní na faře v kapli sv. Jana Sarkandra
– od 9.00 do 16.30 hod. se přesouvá zpět do farního kostela.

Udělejme si čas pro PÁNA, protože bez Něj se v našem životě nic nezmění.

Připojit se svou přítomností můžete v kteroukoliv denní či noční hodinu.