4. NEDĚLE POSTNÍ

Čtvrtek – Slavnost sv. Josefa, snoubence PM
Neděle – 5. NEDĚLE POSTNÍ

• Klub svaté Anežky-dobrovolné sdružení CHO Vás všechny srdečně zve na přednášku otce PhDr. Pavla Moravce „Jak se nenechávat manipulovat aneb o pravdivých vztazích“. Přednáška i pro širší veřejnost, se uskuteční v úterý 17. 3. 2015 v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera.
• Ve čtvrtek je slavnost sv. Josefa mše svatá bude ve farním kostele v 17.30 hod., proto nebude mše v Milostovicích.
• Ve čtvrtek od 18.45 hod. budou HOVORY O VÍŘE. Téma: Poslušnost v křesťanském životě.

• Tento pátek povedou křížovou cestu STARŠÍ RODINY – senioři. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.
• 24 HODIN PRO PÁNA: Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří zúčastnili modliteb spolu s papežem Františkem, věřím, že vás to posílilo na duchu (naší farnost) a také oslabilo působení zla ve světě.

• Sobotní večerní mše svatá bude v Vlaštovičkách v 18.00 hod. V 19.00 hod. budou biřmovanci.

• 24. března v úterý v naší farnosti proběhne biskupská vizitace.

• Dnes si můžete vzít farní zpravodaj JARO.
• Příští neděli při mši svaté v 9.30 hod. budeme udělovat sv. pomazání nemocných. Zpovídat budu od 8.30 hod.