Svátost pomazání nemocných.

Třicet devět farníků dnes při mši svaté přijalo svátost pomazání nemocných. Všem pokřtěným nemocným, jejichž nemoc je vážná, jsou v nebezpečí smrti nebo v pokročilém věku, církev doporučuje přijmout svátost pomazání nemocných. Skrze pomazání olejem a modlitbu kněze jsou nemocní svěřování trpícímu a oslavenému Ježíši Kristu, aby jim ulehčil a zachránil je. Přijetím této svátosti nemocní prosí za uzdravení na duši i na těle. Zároveň se připojují ke Kristovu utrpení a k jeho smrti, aby tak byli prospěšní Božímu lidu.

Jan Hanuš