5. NEDĚLE POSTNÍ

Středa – Slavnost Zvěstování Páně
Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE

• V úterý do naší farnosti přijede otec biskup.
Program vizitace:
10.00 – setkání s opavským primátorem
11.30 – návštěva ZŠ Krnovské a beseda s žáky 9. třídy
15.30 – 16.30 – setkání s ekonomickou a pastorační radou na faře
17.00 hod. mše svatá ve farním kostele – po mši svaté setkání farníků s biskupem v kostele

• ZPOVÍDÁNÍ: ve čtvrtek v Milostovicích budu zpovídat od 17.00 – 18.00 hod. a od 17.20 hod. začne křížová cesta.(viz. rozpis zpovídání).

Čtvrtek 26.3. – kaple Mikostovice – 17.00 – 18.00 hod.
Pátek 27.3. – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod.
Sobota 28.3 – kaple Milostovice- 17.30 – 18.00 hod.
Neděle 29.3. – kostel Jaktař – 8.00 – 9.00; po mši dle potřeby
Pondělí 30.3. – kaple Vlaštovičky/Jarkovice – 17.00 – 18.00 hod.
Úterý 31.3. – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod.
Středa 1.4. – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod.

• Tento pátek povedou křížovou cestu MINISTRANTI. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.

• Sobotní večerní mše svatá bude v Milostovicích v 18.00 hod.

• 27.3. v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné před svátky, které nenavštěvuji na první pátek. Prosím, v zákristii mi nahlaste jména.

• Příští neděli vstupujeme do SVATÉHO TÝDNE Květnou neděli mše svatá bude jedna v 9.00 hod., protože proběhne žehnání ratolesti a společný průvod.