BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

Farní kostel sv. Petra a Pavla v Jaktaři.
29. 3. – Květná neděle v 9.00 hod.
Velikonoční triduum
2. 4. – Zelený čtvrtek (Památka na poslední večeři Páně) v 17.30 hod.
3. 4. – Velký pátek (Uctívání sv. kříže) v 17.30 hod.
4. 4. – Bílá sobota (Vigilie Vzkříšení Páně) v 20.00 hod.
5. 4. – Neděle Vzkříšení Páně v 7.15; 9.30 hod.
6. 4. – Pondělí v oktávu Velikonoc v 7.15 hod.