3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Čtvrtek – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Sobota – Svátek sv. Marka, evangelisty
Neděle –4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – DOBRÉHO PASTÝŘE

• V pondělí 20.4. v Jarkovicích od 17.00 hod. bude vystavena NS a možnost svátosti smíření.
• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE od 18.45 hod. na faře.
• Sobotní večerní mše svatá nebude v Milostovicích v 18.00 hod., z důvodu poutě do Králík. Večer v 19.00 hod. budou biřmovanci na faře.

• V sobotu 25. dubna bychom jeli na pouť do Králík, prosím pište se zájemci na papír vzadu kostele. Vyjíždět budeme v 7.00 hod. od církevní školy. Cena na dospělého 200Kč, na dítě 100Kč.

PROGRAM:
7.00 hod. odjezd od Církevní školy
10.30 hod. mše svatá, po křížová cesta
12.00 hod. oběd z vlastních zásob
odpoledně možnost prohlídky památníku internace a kláštera, procházka do okolí
příjezd do 18.00 hod.