FARNÍ POUŤ DO KRÁLIK

Drazí farníci, v sobotu 25. dubna jako farnost odjíždíme na pouť do Králík na horu Matky Boží, abychom vyprošovali naším rodinám potřebné dary, aby Ježíš vedl a chránil, upevňoval v lásce a křesťanském životě v dnešním světě. Pojeďte s námi a spojme s Pannou Marii v modlitbě.

PROGRAM:
7:00 hod. – odjezd od zastávky Církevní školy v Jaktaři
10:30 hod. – mše svatá a poté křížová cesta
12:00 hod. – oběd z vlastních zásob
poté prohlídka areálu poutního místa, památník internace atd. a možnost výletu do okolí
návrat asi v 18:00 hod.