Byli jsme na pouti

Třicet šest velkých i malých poutníků z naší farnosti se v sobotu 25. dubna vydalo na horu Matky Boží do Králík. Na pouť jsme jeli s úmyslem vyprošovat našim rodinám potřebné dary.

Po příjezdu do Králík jsme se rozdělili na dvě skupiny: první jela autobusem nahoru na Horu a druhá šla nahoru na Horu pěšky. Po mši svaté jsme si prošli klášterní ambity a Svaté schody.

Následoval oběd převážně z vlastních zásob. Nálada byla výborná, počasí výtečné, řízečky skvělé. Volno využil někdo k procházce, jiný k modlitbě, jiný ke konverzaci. Po závěrečné adoraci v kostele jsme nastoupili do autobusu. Z něj jsme sice ihned opět vystoupili z důvodu společného focení, ale pak jsme již vyrazili zpět k domovu.