4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Středa – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Sobota – Památky sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Neděle –5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

• V pondělí 27.4. v Jarkovicích bude mše svatá ráno v 7:30 hod.
• PRVNÍ PÁTEK: V pátek je 1. 5. začnou májové pobožnosti, které budou vždy po večerní mši svaté každý den mimo neděli.
• V pátek je státní svátek, proto nebude výuka náboženství, kterou přesuneme pro 3. třídu ve čtvrtek.

• Ve čtvrtek a v pátek budu navštěvovat nemocné. Po večerní mši svaté bude společná adorace a tentokrát se budeme přimlouvat za tyto rodiny:
• PRVNÍ SOBOTA: mše svatá bude ráno v 7:00 hod.
• Sobotní večerní mše svatá bude ve Vlaštovičkách v 18.00 hod.