6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Středa – Vigilie Nanebevstoupení Páně
Čtvrtek – SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Sobota – Památka sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech
Neděle –7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

• Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně ve farním kostel bude mše svatá v 17.30 hod., proto nebude mše svatá v Milostovicích. Využijme možnosti NOVÉNY k DS.
• V sobotu bude poutní mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého v Jarkovické kapli v 9:30 hod. z tohoto důvodu nebude potom večerní mše svatá ve Vlaštovičkách.
• 23. května (v sobotu) bude svatodušní VIGILIE ve 20:00 hod. s obnovou biřmovacích závazků.