5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Středa – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Pátek – Památka PM, Prostřednice všech milosti
Neděle – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

• V měsíci květnu začnou májové pobožnosti, které budou vždy po večerní mši svaté každý den mimo neděli.
• Ve středu po večerní mši svaté bude schůzka ohledně NOCI KOSTELŮ.
• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře. Téma: Eucharistie

• Sobotní večerní mše svatá bude ve Milostovicích v 18.00 hod. a po večerní mši svaté bude nově požehnané hasičské auto.
• V sobotu budou biřmovanci na faře v 19.00 hod.
• V sobotu bude ministrantská schůzka v 9.30 hod. na faře.