7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Středa – Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Sobota – Vigilie Seslání Ducha svatého
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

• V pondělí bude adorační hodinka před NS v Jarkovicích od 17.00 hod. s možností sv. smíření.
• Ve čtvrtek bude adorační hodinka před NS v Milostovicích od 17.00 hod. + sv. smíření. Od 18.45 hod. na faře budou HOVORY O VÍŘE. Téma: Eucharistie

• V sobotu večer budu SVATODUŠNÍ VIGILIE ve 20.00 hod spojena s obnovou biřmovacích závazků, proto nebude večerní mše svatá v Milostovicích.
• Noc kostelů: srdečně zveme všechny na noc kostelů; program (letáček).
• Vzadu si můžete rozebrat tiskopisy (duha pro děti).