SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Úterý - Památka sv. Filipa Neriha, kněze
Sobota – Památka sv. Zdislavy
Neděle –SLAVNOST NEJSVĚTĚJSÍ TROJICE

• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře 18:45 hod. Téma: EUCHARISTIE
• V pátek proběhne noc kostelů (viz. letáček).
• Děkuji všem, kteří se zúčastnili svatodušní vigilie.
• Příští neděli půjdou děti k první svaté zpovědi odpoledne v 14:30 hod. a 7.6. v neděli proběhne první svaté přijímání. Vzpomeňme na ně v modlitbě.