12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Neděle – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Příští neděli budeme slavit pouť ke cti sv. Petra a Pavla, mši svatou v 9:30 hod. bude sloužit P. Daniel Vícha, kravařský farář. Odpoledne jste všichni zváni na farní odpoledne na farní zahradu, které začne v 14:30 hod. v kostele a od 15:00 hod. na farní zahradě. V tento den je možné i získávat plnomocné odpustky.

V pondělí, v Jarkovicích od 17:00 hod. bude vystavené NS s možnosti sv. smíření.
Ve středu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele zasvěcený svátek, mše svatá je v 17:30 hod. ve farním kostele.
Ve čtvrtek, v Milostovicích od 17:00 hod. bude vystavená NS s možnosti sv. smíření.

  • V sobotu bude večerní mše svatá ve Vlaštovičkách v 18:00 hod.
    Příští neděli budeme slavit pouť ke cti sv. Petra a Pavla, mši svatou v 9:30 hod. bude sloužit P. Daniel Vícha, kravařský farář. Odpoledne jste všichni zváni na farní odpoledne na farní zahradu, které začne v 14:30 hod. v kostele a od 15:00 hod. na farní zahradě. V tento den je možné i získávat plnomocné odpustky.
    Děkovná mše svatá na konci školního roku bude v pondělí 29. 6. ve farním kostele v 17:30 hod. Srdečně zvu všechny děti i rodiče.
    V neděli 5. 7. o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje budou mše svaté takto: Jaktař v 7:15 hod.; Milostovice v 9:30 hod.; Vlaštovičky v 13:30 hod.