10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek – Památka sv. Barnabáše, apoštola
Pátek – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota – Památka Neposvkvrněného Srdce PM
Neděle –11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• V pátek po mši svaté o slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova bude adorace.
• V sobotu ráno bude mše svatá v 7:00 hod. ke cti PM.
• Intence si můžete zapisovat na 2. pol. 2015 v zákristii.