SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Pondělí – Památka sv. Justina, mučedníka
Středa – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Čtvrtek – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Pátek – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Sobota – Památka Neposkvrněného srdce PM
Neděle –10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• Dnes odpoledne proběhne první svatá zpověď u prvokomunikantů ve 14:30 hod. v kostele.
• Ve čtvrtek je BOŽÍ TĚLO od 16:30 hod. bude vystavena NS a v 17.30 hod. začne mše svatá a po mši půjde eucharistický průvod s NS kolem kostela a budeme společně prosit za svět.
• Ve čtvrtek a v pátek budu navštěvovat nemocné. V pátek po páteční mši svaté bude společná adorace vedená a budeme se modlit za konkrétní rodiny.

• V sobotu ráno bude mše svatá v 7:00 hod., kterou budu zvláště obětovat za dětí, které jsou k 1. sv. přijímání.

• Děkuji všem, kteří se zúčastnili NOCI KOSTELŮ.

• Příští neděli při mši svaté 9:30 hod. proběhne v naší farnosti první svaté přijímání. Vzpomeňme na ně v modlitbě.